Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 20 44 35 32
19/02 kl 01 20 45 31 30
19/02 kl 02 19 43 29 28
19/02 kl 03 16 38 27 28
19/02 kl 04 15 35 24 28
19/02 kl 05 14 32 24 26
19/02 kl 06 12 30 20 24
19/02 kl 07 11 28 19 23
19/02 kl 08 8 26 17 22
19/02 kl 09 7 24 15 20
19/02 kl 10 7 25 15 18
19/02 kl 11 5 24 12 16
19/02 kl 12 6 25 14 15
19/02 kl 13 3 25 13 14
19/02 kl 14 2 24 11 15
19/02 kl 15 4 25 12 16
19/02 kl 16 1 24 10 17
19/02 kl 17 2 29 13 16
19/02 kl 18 4 32 14 18
19/02 kl 19 3 33 14 19
19/02 kl 20 4 35 16 25
19/02 kl 21 3 38 16 27
19/02 kl 22 3 42 20 29
19/02 kl 23 5 44 24 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 62 35 37
Laveste værets virkning 46 58 37 10 22
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm