Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 2 41 19 30
20/02 kl 01 -17 21 -1 13
20/02 kl 02 -30 11 -13 0
20/02 kl 03 -31 7 -12 -2
20/02 kl 04 -22 16 -2 8
20/02 kl 05 -3 32 12 27
20/02 kl 06 23 54 40 52
20/02 kl 07 46 76 62 73
20/02 kl 08 65 93 80 90
20/02 kl 09 70 96 88 94
20/02 kl 10 63 91 79 91
20/02 kl 11 46 73 65 69
20/02 kl 12 21 47 35 43
20/02 kl 13 -4 22 10 16
20/02 kl 14 -25 0 -11 -9
20/02 kl 15 -35 -10 -24 -21
20/02 kl 16 -34 -9 -20 -23
20/02 kl 17 -21 5 -9 -10
20/02 kl 18 3 33 13 16
20/02 kl 19 30 66 42 42
20/02 kl 20 52 94 65 65
20/02 kl 21 66 110 80 79
20/02 kl 22 68 114 79 83
20/02 kl 23 53 103 68 73

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 131 101 83 114
Laveste vannstand 12 17 0 -44 -35
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm