Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 174 174 174 169
16/02 kl 02 201 208 202 198
16/02 kl 03 219 229 221 222
16/02 kl 04 219 227 227 229
16/02 kl 05 216 224 225 219
16/02 kl 06 197 206 206 200
16/02 kl 07 182 193 182 181
16/02 kl 08 154 163 154 155
16/02 kl 09 137 146 139 143
16/02 kl 10 127 139 131 137
16/02 kl 11 127 138 133 141
16/02 kl 12 136 152 141 139
16/02 kl 13 155 174 154 154
16/02 kl 14 180 203 180 178
16/02 kl 15 203 220 204 207
16/02 kl 16 214 232 223 222
16/02 kl 17 217 234 228 229
16/02 kl 18 206 225 214 221
16/02 kl 19 190 208 195 205
16/02 kl 20 168 187 173 180
16/02 kl 21 149 167 158 158
16/02 kl 22 138 155 146 140
16/02 kl 23 132 150 136 131

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 216 198 229
Laveste vannstand 127 132 115 71 80
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm