Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 142 - 140 140
16/02 kl 01 169 174 174 176
16/02 kl 02 198 202 202 204
16/02 kl 03 222 221 220 222
16/02 kl 04 229 227 227 227
16/02 kl 05 219 225 224 224
16/02 kl 06 200 206 206 208
16/02 kl 07 181 182 182 186
16/02 kl 08 155 154 154 158
16/02 kl 09 143 139 139 141
16/02 kl 10 137 131 131 130
16/02 kl 11 141 133 133 132
16/02 kl 12 139 141 142 142
16/02 kl 13 154 154 155 157
16/02 kl 14 178 180 181 181
16/02 kl 15 207 204 205 203
16/02 kl 16 222 223 223 222
16/02 kl 17 229 228 227 225
16/02 kl 18 221 214 213 212
16/02 kl 19 205 195 195 192
16/02 kl 20 180 173 172 170
16/02 kl 21 158 158 155 153
16/02 kl 22 140 146 141 139
16/02 kl 23 131 136 133 133

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 228 236 202 176 203
Max. fra modell: 15/02 12 227 234 199 176 195
Max. fra modell: 15/02 00 227 240 200 172 127
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm