Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 67 67 67 62
16/02 kl 02 66 73 67 63
16/02 kl 03 63 73 65 66
16/02 kl 04 54 62 62 64
16/02 kl 05 54 62 63 57
16/02 kl 06 50 59 59 53
16/02 kl 07 58 69 58 57
16/02 kl 08 55 64 55 56
16/02 kl 09 56 65 58 62
16/02 kl 10 55 67 59 65
16/02 kl 11 53 64 59 67
16/02 kl 12 50 66 55 53
16/02 kl 13 47 66 46 46
16/02 kl 14 46 69 46 44
16/02 kl 15 48 65 49 52
16/02 kl 16 46 64 55 54
16/02 kl 17 48 65 59 60
16/02 kl 18 47 66 55 62
16/02 kl 19 51 69 56 66
16/02 kl 20 54 73 59 66
16/02 kl 21 57 75 66 66
16/02 kl 22 63 80 71 65
16/02 kl 23 64 82 68 63

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 62 35 37
Laveste værets virkning 46 58 37 10 22
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm