Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 71 67 138 137
17/02 kl 01 86 67 153 154
17/02 kl 02 107 73 180 181
17/02 kl 03 130 79 209 207
17/02 kl 04 147 79 226 229
17/02 kl 05 156 78 234 240
17/02 kl 06 155 81 236 234
17/02 kl 07 144 85 229 223
17/02 kl 08 126 86 212 207
17/02 kl 09 106 87 193 189
17/02 kl 10 90 83 173 175
17/02 kl 11 80 88 168 165
17/02 kl 12 78 88 166 163
17/02 kl 13 85 96 181 173
17/02 kl 14 102 94 196 188
17/02 kl 15 123 83 206 201
17/02 kl 16 142 78 220 212
17/02 kl 17 156 69 225 222
17/02 kl 18 160 71 231 227
17/02 kl 19 155 68 223 217
17/02 kl 20 141 66 207 202
17/02 kl 21 122 64 186 180
17/02 kl 22 102 58 160 157
17/02 kl 23 86 59 145 137

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 236 202 176 203
Laveste vannstand 131 138 122 80 91
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm