Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 137 138 137 141
17/02 kl 01 154 153 152 158
17/02 kl 02 181 180 180 185
17/02 kl 03 207 209 208 212
17/02 kl 04 229 226 226 232
17/02 kl 05 240 234 234 238
17/02 kl 06 234 236 234 240
17/02 kl 07 223 229 227 232
17/02 kl 08 207 212 212 217
17/02 kl 09 189 193 195 198
17/02 kl 10 175 173 179 180
17/02 kl 11 165 168 172 171
17/02 kl 12 163 166 169 162
17/02 kl 13 173 181 181 171
17/02 kl 14 188 196 199 184
17/02 kl 15 201 206 211 199
17/02 kl 16 212 220 226 216
17/02 kl 17 222 225 231 224
17/02 kl 18 227 231 232 227
17/02 kl 19 217 223 224 219
17/02 kl 20 202 207 207 203
17/02 kl 21 180 186 186 183
17/02 kl 22 157 160 159 157
17/02 kl 23 137 145 140 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 228 236 202 176 203
Max. fra modell: 15/02 12 227 234 199 176 195
Max. fra modell: 15/02 00 227 240 200 172 127
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm