Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 61 83 67 66
17/02 kl 01 64 84 67 68
17/02 kl 02 70 88 73 74
17/02 kl 03 73 89 79 77
17/02 kl 04 70 87 79 82
17/02 kl 05 65 83 78 84
17/02 kl 06 70 87 81 79
17/02 kl 07 78 94 85 79
17/02 kl 08 83 101 86 81
17/02 kl 09 85 98 87 83
17/02 kl 10 82 95 83 85
17/02 kl 11 79 97 88 85
17/02 kl 12 81 98 88 85
17/02 kl 13 86 102 96 88
17/02 kl 14 82 102 94 86
17/02 kl 15 72 92 83 78
17/02 kl 16 69 88 78 70
17/02 kl 17 66 87 69 66
17/02 kl 18 66 86 71 67
17/02 kl 19 61 82 68 62
17/02 kl 20 59 78 66 61
17/02 kl 21 58 78 64 58
17/02 kl 22 56 75 58 55
17/02 kl 23 54 70 59 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 62 35 37
Laveste værets virkning 46 58 37 10 22
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm