Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 128 139 133 134
18/02 kl 01 126 134 127 128
18/02 kl 02 135 142 136 135
18/02 kl 03 153 153 148 150
18/02 kl 04 172 173 170 172
18/02 kl 05 186 191 189 189
18/02 kl 06 197 201 197 199
18/02 kl 07 198 202 198 200
18/02 kl 08 191 191 188 194
18/02 kl 09 175 177 175 182
18/02 kl 10 157 160 159 166
18/02 kl 11 138 143 144 147
18/02 kl 12 124 129 130 133
18/02 kl 13 118 122 123 128
18/02 kl 14 121 125 126 131
18/02 kl 15 133 137 139 142
18/02 kl 16 152 155 158 161
18/02 kl 17 171 176 177 180
18/02 kl 18 186 191 192 193
18/02 kl 19 194 199 199 200
18/02 kl 20 193 196 195 197
18/02 kl 21 183 186 185 185
18/02 kl 22 166 169 165 165
18/02 kl 23 144 147 144 139

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 228 236 202 176 203
Max. fra modell: 15/02 12 227 234 199 176 195
Max. fra modell: 15/02 00 227 240 200 172 127
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm