Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 112 136 127 124
19/02 kl 01 101 126 112 111
19/02 kl 02 97 121 107 106
19/02 kl 03 101 123 112 113
19/02 kl 04 116 136 125 129
19/02 kl 05 135 153 145 147
19/02 kl 06 153 171 161 165
19/02 kl 07 165 182 173 177
19/02 kl 08 166 184 175 180
19/02 kl 09 160 177 168 173
19/02 kl 10 146 164 154 157
19/02 kl 11 124 143 131 135
19/02 kl 12 103 122 111 112
19/02 kl 13 82 104 92 93
19/02 kl 14 71 93 80 84
19/02 kl 15 74 95 82 86
19/02 kl 16 83 106 92 99
19/02 kl 17 105 132 116 119
19/02 kl 18 131 159 141 145
19/02 kl 19 149 179 160 165
19/02 kl 20 162 193 174 183
19/02 kl 21 163 198 176 187
19/02 kl 22 155 194 172 181
19/02 kl 23 139 178 158 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 216 198 229
Laveste vannstand 127 132 115 71 80
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm