Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -42 64 22 16
18/02 kl 01 -48 64 16 7
18/02 kl 02 -42 62 20 12
18/02 kl 03 -25 58 33 30
18/02 kl 04 0 57 57 55
18/02 kl 05 26 55 81 79
18/02 kl 06 46 54 100 96
18/02 kl 07 53 52 105 99
18/02 kl 08 49 52 101 94
18/02 kl 09 36 49 85 81
18/02 kl 10 15 48 63 57
18/02 kl 11 -9 46 37 33
18/02 kl 12 -31 45 14 8
18/02 kl 13 -46 44 -2 -8
18/02 kl 14 -49 44 -5 -12
18/02 kl 15 -40 44 4 -2
18/02 kl 16 -21 42 21 15
18/02 kl 17 5 40 45 42
18/02 kl 18 30 41 71 65
18/02 kl 19 46 41 87 83
18/02 kl 20 51 39 90 87
18/02 kl 21 44 39 83 81
18/02 kl 22 28 38 66 64
18/02 kl 23 6 39 45 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 126 105 84 102
Laveste vannstand -2 4 -5 -48 -39
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm