Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 10 8 18 30
20/02 kl 01 -17 9 -8 4
20/02 kl 02 -40 11 -29 -19
20/02 kl 03 -52 13 -39 -28
20/02 kl 04 -50 14 -36 -23
20/02 kl 05 -34 16 -18 -2
20/02 kl 06 -7 18 11 25
20/02 kl 07 25 21 46 57
20/02 kl 08 53 21 74 86
20/02 kl 09 68 24 92 100
20/02 kl 10 68 26 94 106
20/02 kl 11 53 27 80 91
20/02 kl 12 27 28 55 72
20/02 kl 13 -6 29 23 32
20/02 kl 14 -39 32 -7 0
20/02 kl 15 -61 32 -29 -22
20/02 kl 16 -69 33 -36 -29
20/02 kl 17 -61 36 -25 -19
20/02 kl 18 -38 37 -1 5
20/02 kl 19 -5 37 32 38
20/02 kl 20 30 37 67 71
20/02 kl 21 55 39 94 94
20/02 kl 22 64 38 102 106
20/02 kl 23 57 36 93 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 126 105 84 102
Laveste vannstand -2 4 -5 -48 -39
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm