Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 110 28 138 145
16/02 kl 02 148 33 181 182
16/02 kl 03 183 38 221 220
16/02 kl 04 205 45 250 249
16/02 kl 05 207 48 255 257
16/02 kl 06 192 47 239 245
16/02 kl 07 167 46 213 220
16/02 kl 08 138 52 190 195
16/02 kl 09 110 55 165 161
16/02 kl 10 90 55 145 147
16/02 kl 11 83 56 139 145
16/02 kl 12 90 61 151 153
16/02 kl 13 110 60 170 173
16/02 kl 14 141 55 196 196
16/02 kl 15 174 55 229 222
16/02 kl 16 200 58 258 249
16/02 kl 17 211 57 268 259
16/02 kl 18 204 57 261 264
16/02 kl 19 184 60 244 244
16/02 kl 20 156 61 217 221
16/02 kl 21 127 60 187 184
16/02 kl 22 103 59 162 159
16/02 kl 23 87 60 147 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 266 245 224 242
Laveste vannstand 138 144 135 92 101
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm