Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 83 61 144 141
17/02 kl 01 93 61 154 158
17/02 kl 02 116 64 180 183
17/02 kl 03 146 65 211 214
17/02 kl 04 174 65 239 244
17/02 kl 05 193 67 260 262
17/02 kl 06 197 68 265 270
17/02 kl 07 187 68 255 260
17/02 kl 08 169 66 235 240
17/02 kl 09 145 67 212 218
17/02 kl 10 121 68 189 193
17/02 kl 11 102 66 168 175
17/02 kl 12 92 68 160 164
17/02 kl 13 94 70 164 168
17/02 kl 14 108 72 180 185
17/02 kl 15 131 73 204 211
17/02 kl 16 159 71 230 239
17/02 kl 17 183 75 258 260
17/02 kl 18 195 71 266 265
17/02 kl 19 193 69 262 261
17/02 kl 20 181 70 251 252
17/02 kl 21 161 69 230 230
17/02 kl 22 137 68 205 203
17/02 kl 23 115 63 178 177

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 266 245 224 242
Laveste vannstand 138 144 135 92 101
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm