Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 141 144 144 140
17/02 kl 01 158 154 154 151
17/02 kl 02 183 180 179 176
17/02 kl 03 214 211 211 209
17/02 kl 04 244 239 239 237
17/02 kl 05 262 260 258 256
17/02 kl 06 270 265 263 261
17/02 kl 07 260 255 253 252
17/02 kl 08 240 235 235 233
17/02 kl 09 218 212 210 210
17/02 kl 10 193 189 187 188
17/02 kl 11 175 168 168 169
17/02 kl 12 164 160 161 161
17/02 kl 13 168 164 166 164
17/02 kl 14 185 180 180 181
17/02 kl 15 211 204 205 203
17/02 kl 16 239 230 232 228
17/02 kl 17 260 258 259 255
17/02 kl 18 265 266 269 264
17/02 kl 19 261 262 264 260
17/02 kl 20 252 251 253 246
17/02 kl 21 230 230 230 225
17/02 kl 22 203 205 202 199
17/02 kl 23 177 178 176 172

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 266 245 224 242
Max. fra modell: 15/02 12 269 269 240 224 226
Max. fra modell: 15/02 00 269 264 238 213 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm