Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 57 78 61 58
17/02 kl 01 56 78 61 65
17/02 kl 02 60 77 64 67
17/02 kl 03 58 75 65 68
17/02 kl 04 59 77 65 70
17/02 kl 05 61 79 67 69
17/02 kl 06 61 78 68 73
17/02 kl 07 59 76 68 73
17/02 kl 08 59 78 66 71
17/02 kl 09 61 80 67 73
17/02 kl 10 63 81 68 72
17/02 kl 11 62 79 66 73
17/02 kl 12 63 82 68 72
17/02 kl 13 62 83 70 74
17/02 kl 14 65 90 72 77
17/02 kl 15 64 89 73 80
17/02 kl 16 63 86 71 80
17/02 kl 17 65 88 75 77
17/02 kl 18 64 88 71 70
17/02 kl 19 64 89 69 68
17/02 kl 20 64 85 70 71
17/02 kl 21 63 83 69 69
17/02 kl 22 62 83 68 66
17/02 kl 23 59 80 63 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 61 75 64 38 39
Laveste værets virkning 28 61 38 5 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm