Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 98 64 162 156
18/02 kl 01 92 64 156 147
18/02 kl 02 98 62 160 152
18/02 kl 03 115 58 173 170
18/02 kl 04 140 57 197 195
18/02 kl 05 166 55 221 219
18/02 kl 06 186 54 240 236
18/02 kl 07 193 52 245 239
18/02 kl 08 189 52 241 234
18/02 kl 09 176 49 225 221
18/02 kl 10 155 48 203 197
18/02 kl 11 131 46 177 173
18/02 kl 12 109 45 154 148
18/02 kl 13 94 44 138 132
18/02 kl 14 91 44 135 128
18/02 kl 15 100 44 144 138
18/02 kl 16 119 42 161 155
18/02 kl 17 145 40 185 182
18/02 kl 18 170 41 211 205
18/02 kl 19 186 41 227 223
18/02 kl 20 191 39 230 227
18/02 kl 21 184 39 223 221
18/02 kl 22 168 38 206 204
18/02 kl 23 146 39 185 183

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 266 245 224 242
Laveste vannstand 138 144 135 92 101
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm