Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 155 176 162 156
18/02 kl 01 149 169 156 147
18/02 kl 02 153 173 160 152
18/02 kl 03 169 190 173 170
18/02 kl 04 193 212 197 195
18/02 kl 05 217 235 221 219
18/02 kl 06 234 252 240 236
18/02 kl 07 239 256 245 239
18/02 kl 08 234 250 241 234
18/02 kl 09 219 234 225 221
18/02 kl 10 196 210 203 197
18/02 kl 11 169 184 177 173
18/02 kl 12 146 163 154 148
18/02 kl 13 131 147 138 132
18/02 kl 14 126 142 135 128
18/02 kl 15 134 151 144 138
18/02 kl 16 150 168 161 155
18/02 kl 17 175 193 185 182
18/02 kl 18 199 218 211 205
18/02 kl 19 213 232 227 223
18/02 kl 20 217 237 230 227
18/02 kl 21 208 230 223 221
18/02 kl 22 192 215 206 204
18/02 kl 23 168 193 185 183

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 283 256 236 263
Laveste vannstand 137 140 126 84 88
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm