Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 156 162 158 154
18/02 kl 01 147 156 152 148
18/02 kl 02 152 160 154 152
18/02 kl 03 170 173 168 165
18/02 kl 04 195 197 192 189
18/02 kl 05 219 221 215 213
18/02 kl 06 236 240 235 232
18/02 kl 07 239 245 240 238
18/02 kl 08 234 241 236 234
18/02 kl 09 221 225 221 219
18/02 kl 10 197 203 199 198
18/02 kl 11 173 177 174 174
18/02 kl 12 148 154 151 152
18/02 kl 13 132 138 136 136
18/02 kl 14 128 135 134 133
18/02 kl 15 138 144 143 142
18/02 kl 16 155 161 160 159
18/02 kl 17 182 185 185 184
18/02 kl 18 205 211 211 210
18/02 kl 19 223 227 226 226
18/02 kl 20 227 230 230 231
18/02 kl 21 221 223 222 222
18/02 kl 22 204 206 206 205
18/02 kl 23 183 185 184 182

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 266 245 224 242
Max. fra modell: 15/02 12 269 269 240 224 226
Max. fra modell: 15/02 00 269 264 238 213 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm