Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 57 78 64 58
18/02 kl 01 57 77 64 55
18/02 kl 02 55 75 62 54
18/02 kl 03 54 75 58 55
18/02 kl 04 53 72 57 55
18/02 kl 05 51 69 55 53
18/02 kl 06 48 66 54 50
18/02 kl 07 46 63 52 46
18/02 kl 08 45 61 52 45
18/02 kl 09 43 58 49 45
18/02 kl 10 41 55 48 42
18/02 kl 11 38 53 46 42
18/02 kl 12 37 54 45 39
18/02 kl 13 37 53 44 38
18/02 kl 14 35 51 44 37
18/02 kl 15 34 51 44 38
18/02 kl 16 31 49 42 36
18/02 kl 17 30 48 40 37
18/02 kl 18 29 48 41 35
18/02 kl 19 27 46 41 37
18/02 kl 20 26 46 39 36
18/02 kl 21 24 46 39 37
18/02 kl 22 24 47 38 36
18/02 kl 23 22 47 39 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 61 75 64 38 39
Laveste værets virkning 28 61 38 5 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm