Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 122 38 160 157
19/02 kl 01 103 37 140 138
19/02 kl 02 93 36 129 126
19/02 kl 03 96 34 130 129
19/02 kl 04 111 34 145 143
19/02 kl 05 135 33 168 166
19/02 kl 06 162 31 193 191
19/02 kl 07 185 28 213 213
19/02 kl 08 198 26 224 224
19/02 kl 09 198 24 222 222
19/02 kl 10 186 21 207 207
19/02 kl 11 164 19 183 182
19/02 kl 12 136 17 153 150
19/02 kl 13 109 14 123 122
19/02 kl 14 89 12 101 101
19/02 kl 15 82 10 92 94
19/02 kl 16 89 9 98 101
19/02 kl 17 108 7 115 120
19/02 kl 18 136 5 141 147
19/02 kl 19 165 5 170 175
19/02 kl 20 187 5 192 201
19/02 kl 21 195 5 200 212
19/02 kl 22 190 6 196 211
19/02 kl 23 174 7 181 196

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 266 245 224 242
Laveste vannstand 138 144 135 92 101
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm