Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 141 167 160 157
19/02 kl 01 122 147 140 138
19/02 kl 02 111 138 129 126
19/02 kl 03 115 141 130 129
19/02 kl 04 130 155 145 143
19/02 kl 05 152 177 168 166
19/02 kl 06 178 201 193 191
19/02 kl 07 200 223 213 213
19/02 kl 08 213 236 224 224
19/02 kl 09 212 235 222 222
19/02 kl 10 198 221 207 207
19/02 kl 11 172 198 183 182
19/02 kl 12 142 167 153 150
19/02 kl 13 115 139 123 122
19/02 kl 14 94 118 101 101
19/02 kl 15 84 108 92 94
19/02 kl 16 90 114 98 101
19/02 kl 17 108 132 115 120
19/02 kl 18 136 160 141 147
19/02 kl 19 165 188 170 175
19/02 kl 20 187 210 192 201
19/02 kl 21 195 216 200 212
19/02 kl 22 189 213 196 211
19/02 kl 23 173 197 181 196

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 283 256 236 263
Laveste vannstand 137 140 126 84 88
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm