Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -1 24 8 20
20/02 kl 01 2 26 9 21
20/02 kl 02 3 27 11 21
20/02 kl 03 3 30 13 24
20/02 kl 04 3 34 14 27
20/02 kl 05 4 36 16 32
20/02 kl 06 7 39 18 32
20/02 kl 07 9 40 21 32
20/02 kl 08 9 43 21 33
20/02 kl 09 10 44 24 32
20/02 kl 10 11 45 26 38
20/02 kl 11 13 47 27 38
20/02 kl 12 14 48 28 45
20/02 kl 13 15 50 29 38
20/02 kl 14 15 49 32 39
20/02 kl 15 16 48 32 39
20/02 kl 16 17 48 33 40
20/02 kl 17 17 51 36 42
20/02 kl 18 16 53 37 43
20/02 kl 19 15 55 37 43
20/02 kl 20 16 56 37 41
20/02 kl 21 16 57 39 39
20/02 kl 22 16 59 38 42
20/02 kl 23 15 59 36 35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 61 75 64 38 39
Laveste værets virkning 28 61 38 5 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm