Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -102 -102 -102 -94
16/02 kl 02 -61 -60 -60 -61
16/02 kl 03 -1 2 2 0
16/02 kl 04 42 46 45 50
16/02 kl 05 88 97 85 76
16/02 kl 06 114 121 111 94
16/02 kl 07 88 99 95 82
16/02 kl 08 29 41 45 63
16/02 kl 09 6 15 15 31
16/02 kl 10 -5 10 -7 -6
16/02 kl 11 -14 2 -26 -28
16/02 kl 12 -36 -19 -26 -26
16/02 kl 13 -40 -24 -12 -8
16/02 kl 14 -14 7 -1 29
16/02 kl 15 41 59 33 62
16/02 kl 16 91 107 94 87
16/02 kl 17 124 138 136 111
16/02 kl 18 123 150 135 133
16/02 kl 19 133 151 139 135
16/02 kl 20 119 133 124 119
16/02 kl 21 50 71 66 81
16/02 kl 22 13 36 21 33
16/02 kl 23 -6 16 6 -20

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 167 140 107 148
Laveste vannstand -102 -41 -38 -71 -95
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm