Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 -114 - -98 -98
16/02 kl 01 -94 -102 -102 -102
16/02 kl 02 -61 -60 -61 -59
16/02 kl 03 0 2 2 6
16/02 kl 04 50 45 44 49
16/02 kl 05 76 85 84 86
16/02 kl 06 94 111 111 109
16/02 kl 07 82 95 95 94
16/02 kl 08 63 45 44 47
16/02 kl 09 31 15 14 21
16/02 kl 10 -6 -7 -8 1
16/02 kl 11 -28 -26 -26 -21
16/02 kl 12 -26 -26 -26 -24
16/02 kl 13 -8 -12 -13 -13
16/02 kl 14 29 -1 -1 2
16/02 kl 15 62 33 32 36
16/02 kl 16 87 94 93 99
16/02 kl 17 111 136 135 143
16/02 kl 18 133 135 133 139
16/02 kl 19 135 139 136 140
16/02 kl 20 119 124 123 123
16/02 kl 21 81 66 69 67
16/02 kl 22 33 21 23 18
16/02 kl 23 -20 6 4 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 139 146 124 96 112
Max. fra modell: 15/02 12 136 147 126 94 96
Max. fra modell: 15/02 00 143 141 124 95 37
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm