Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -12 -12 -12 -4
16/02 kl 02 -7 -6 -6 -7
16/02 kl 03 1 4 4 2
16/02 kl 04 -9 -5 -6 -1
16/02 kl 05 -1 8 -4 -13
16/02 kl 06 14 21 11 -6
16/02 kl 07 9 20 16 3
16/02 kl 08 -9 3 7 25
16/02 kl 09 8 17 17 33
16/02 kl 10 27 42 25 26
16/02 kl 11 40 56 28 26
16/02 kl 12 31 48 41 41
16/02 kl 13 26 42 54 58
16/02 kl 14 30 51 43 73
16/02 kl 15 45 63 37 66
16/02 kl 16 49 65 52 45
16/02 kl 17 43 57 55 30
16/02 kl 18 24 51 36 34
16/02 kl 19 44 62 50 46
16/02 kl 20 64 78 69 64
16/02 kl 21 37 58 53 68
16/02 kl 22 36 59 44 56
16/02 kl 23 45 67 57 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 67 62 22 34
Laveste værets virkning -12 43 23 -2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm