Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -35 53 18 23
18/02 kl 01 -57 62 5 -4
18/02 kl 02 -71 54 -17 -21
18/02 kl 03 -68 44 -24 -17
18/02 kl 04 -46 53 7 9
18/02 kl 05 -10 57 47 44
18/02 kl 06 29 40 69 77
18/02 kl 07 60 47 107 108
18/02 kl 08 75 49 124 117
18/02 kl 09 70 49 119 109
18/02 kl 10 51 40 91 86
18/02 kl 11 26 41 67 63
18/02 kl 12 0 51 51 35
18/02 kl 13 -27 39 12 11
18/02 kl 14 -49 35 -14 -18
18/02 kl 15 -61 39 -22 -35
18/02 kl 16 -54 34 -20 -25
18/02 kl 17 -29 41 12 2
18/02 kl 18 5 31 36 34
18/02 kl 19 38 32 70 65
18/02 kl 20 61 24 85 86
18/02 kl 21 66 23 89 92
18/02 kl 22 53 31 84 80
18/02 kl 23 30 28 58 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 146 124 96 112
Laveste vannstand -102 -40 -24 -65 -77
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm