Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 4 27 18 23
18/02 kl 01 -17 14 5 -4
18/02 kl 02 -31 11 -17 -21
18/02 kl 03 -26 2 -24 -17
18/02 kl 04 1 29 7 9
18/02 kl 05 29 57 47 44
18/02 kl 06 65 96 69 77
18/02 kl 07 102 126 107 108
18/02 kl 08 110 140 124 117
18/02 kl 09 106 129 119 109
18/02 kl 10 79 102 91 86
18/02 kl 11 58 82 67 63
18/02 kl 12 33 54 51 35
18/02 kl 13 -1 16 12 11
18/02 kl 14 -22 -7 -14 -18
18/02 kl 15 -38 -12 -22 -35
18/02 kl 16 -31 -9 -20 -25
18/02 kl 17 -10 12 12 2
18/02 kl 18 20 38 36 34
18/02 kl 19 53 75 70 65
18/02 kl 20 73 100 85 86
18/02 kl 21 77 99 89 92
18/02 kl 22 67 90 84 80
18/02 kl 23 40 59 58 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 167 140 107 148
Laveste vannstand -102 -41 -38 -71 -95
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm