Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 3 20 23 26
19/02 kl 01 -25 19 -6 -2
19/02 kl 02 -51 22 -29 -29
19/02 kl 03 -68 22 -46 -46
19/02 kl 04 -70 19 -51 -51
19/02 kl 05 -51 17 -34 -29
19/02 kl 06 -17 19 2 4
19/02 kl 07 22 16 38 43
19/02 kl 08 57 16 73 75
19/02 kl 09 79 16 95 98
19/02 kl 10 81 15 96 98
19/02 kl 11 65 15 80 84
19/02 kl 12 39 10 49 53
19/02 kl 13 6 13 19 20
19/02 kl 14 -27 8 -19 -19
19/02 kl 15 -56 11 -45 -50
19/02 kl 16 -72 10 -62 -66
19/02 kl 17 -68 3 -65 -61
19/02 kl 18 -44 4 -40 -38
19/02 kl 19 -8 1 -7 -2
19/02 kl 20 30 3 33 34
19/02 kl 21 59 1 60 63
19/02 kl 22 72 -2 70 77
19/02 kl 23 64 -1 63 74

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 146 124 96 112
Laveste vannstand -102 -40 -24 -65 -77
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm