Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 41 -2 39 54
20/02 kl 01 9 -4 5 22
20/02 kl 02 -24 -3 -27 -17
20/02 kl 03 -54 0 -54 -53
20/02 kl 04 -74 -2 -76 -72
20/02 kl 05 -77 0 -77 -66
20/02 kl 06 -57 -5 -62 -40
20/02 kl 07 -20 0 -20 -1
20/02 kl 08 24 -1 23 38
20/02 kl 09 66 4 70 77
20/02 kl 10 93 4 97 114
20/02 kl 11 97 0 97 118
20/02 kl 12 78 6 84 103
20/02 kl 13 43 2 45 76
20/02 kl 14 3 15 18 37
20/02 kl 15 -37 10 -27 -2
20/02 kl 16 -70 11 -59 -43
20/02 kl 17 -88 15 -73 -64
20/02 kl 18 -82 19 -63 -53
20/02 kl 19 -54 25 -29 -2
20/02 kl 20 -12 23 11 29
20/02 kl 21 34 34 68 63
20/02 kl 22 70 29 99 106
20/02 kl 23 86 26 112 133

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 146 124 96 112
Laveste vannstand -102 -40 -24 -65 -77
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm