Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 28 52 39 54
20/02 kl 01 -5 20 5 22
20/02 kl 02 -33 -9 -27 -17
20/02 kl 03 -59 -37 -54 -53
20/02 kl 04 -85 -58 -76 -72
20/02 kl 05 -89 -64 -77 -66
20/02 kl 06 -70 -36 -62 -40
20/02 kl 07 -33 -3 -20 -1
20/02 kl 08 20 47 23 38
20/02 kl 09 61 88 70 77
20/02 kl 10 82 113 97 114
20/02 kl 11 83 126 97 118
20/02 kl 12 68 117 84 103
20/02 kl 13 42 75 45 76
20/02 kl 14 5 28 18 37
20/02 kl 15 -41 -1 -27 -2
20/02 kl 16 -84 -25 -59 -43
20/02 kl 17 -95 -38 -73 -64
20/02 kl 18 -84 -30 -63 -53
20/02 kl 19 -51 -8 -29 -2
20/02 kl 20 -11 31 11 29
20/02 kl 21 29 81 68 63
20/02 kl 22 60 131 99 106
20/02 kl 23 84 148 112 133

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 167 140 107 148
Laveste vannstand -102 -41 -38 -71 -95
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm