Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 82 82 82 90
16/02 kl 02 123 124 124 123
16/02 kl 03 183 186 186 184
16/02 kl 04 226 230 229 234
16/02 kl 05 272 281 269 260
16/02 kl 06 298 305 295 278
16/02 kl 07 272 283 279 266
16/02 kl 08 213 225 229 247
16/02 kl 09 190 199 199 215
16/02 kl 10 179 194 177 178
16/02 kl 11 170 186 158 156
16/02 kl 12 148 165 158 158
16/02 kl 13 144 160 172 176
16/02 kl 14 170 191 183 213
16/02 kl 15 225 243 217 246
16/02 kl 16 275 291 278 271
16/02 kl 17 308 322 320 295
16/02 kl 18 307 334 319 317
16/02 kl 19 317 335 323 319
16/02 kl 20 303 317 308 303
16/02 kl 21 234 255 250 265
16/02 kl 22 197 220 205 217
16/02 kl 23 178 200 190 164

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 351 324 291 332
Laveste vannstand 82 143 146 113 89
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm