Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 70 - 86 86
16/02 kl 01 90 82 82 82
16/02 kl 02 123 124 123 125
16/02 kl 03 184 186 186 190
16/02 kl 04 234 229 228 233
16/02 kl 05 260 269 268 270
16/02 kl 06 278 295 295 293
16/02 kl 07 266 279 279 278
16/02 kl 08 247 229 228 231
16/02 kl 09 215 199 198 205
16/02 kl 10 178 177 176 185
16/02 kl 11 156 158 158 163
16/02 kl 12 158 158 158 160
16/02 kl 13 176 172 171 171
16/02 kl 14 213 183 183 186
16/02 kl 15 246 217 216 220
16/02 kl 16 271 278 277 283
16/02 kl 17 295 320 319 327
16/02 kl 18 317 319 317 323
16/02 kl 19 319 323 320 324
16/02 kl 20 303 308 307 307
16/02 kl 21 265 250 253 251
16/02 kl 22 217 205 207 202
16/02 kl 23 164 190 188 187

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 323 330 308 280 296
Max. fra modell: 15/02 12 320 331 310 278 280
Max. fra modell: 15/02 00 327 325 308 279 221
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm