Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 168 190 178 138
17/02 kl 01 143 163 144 142
17/02 kl 02 149 174 152 163
17/02 kl 03 189 223 201 198
17/02 kl 04 226 260 239 236
17/02 kl 05 267 289 275 271
17/02 kl 06 299 321 309 305
17/02 kl 07 320 351 330 322
17/02 kl 08 301 332 306 318
17/02 kl 09 274 296 281 294
17/02 kl 10 240 260 258 260
17/02 kl 11 211 234 226 223
17/02 kl 12 204 228 199 194
17/02 kl 13 187 209 183 192
17/02 kl 14 179 195 193 195
17/02 kl 15 180 199 196 207
17/02 kl 16 216 241 225 232
17/02 kl 17 260 285 265 263
17/02 kl 18 298 318 297 305
17/02 kl 19 308 325 316 324
17/02 kl 20 288 308 310 321
17/02 kl 21 281 309 296 295
17/02 kl 22 254 291 256 264
17/02 kl 23 226 252 219 235

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 351 324 291 332
Laveste vannstand 82 143 146 113 89
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm