Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 138 178 178 179
17/02 kl 01 142 144 145 144
17/02 kl 02 163 152 154 150
17/02 kl 03 198 201 200 192
17/02 kl 04 236 239 241 238
17/02 kl 05 271 275 279 276
17/02 kl 06 305 309 307 306
17/02 kl 07 322 330 331 325
17/02 kl 08 318 306 307 297
17/02 kl 09 294 281 284 277
17/02 kl 10 260 258 259 253
17/02 kl 11 223 226 228 227
17/02 kl 12 194 199 202 199
17/02 kl 13 192 183 184 179
17/02 kl 14 195 193 195 187
17/02 kl 15 207 196 202 195
17/02 kl 16 232 225 229 228
17/02 kl 17 263 265 264 266
17/02 kl 18 305 297 296 299
17/02 kl 19 324 316 320 318
17/02 kl 20 321 310 313 309
17/02 kl 21 295 296 297 297
17/02 kl 22 264 256 260 260
17/02 kl 23 235 219 224 223

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 323 330 308 280 296
Max. fra modell: 15/02 12 320 331 310 278 280
Max. fra modell: 15/02 00 327 325 308 279 221
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm