Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 188 211 202 207
18/02 kl 01 167 198 189 180
18/02 kl 02 153 195 167 163
18/02 kl 03 158 186 160 167
18/02 kl 04 185 213 191 193
18/02 kl 05 213 241 231 228
18/02 kl 06 249 280 253 261
18/02 kl 07 286 310 291 292
18/02 kl 08 294 324 308 301
18/02 kl 09 290 313 303 293
18/02 kl 10 263 286 275 270
18/02 kl 11 242 266 251 247
18/02 kl 12 217 238 235 219
18/02 kl 13 183 200 196 195
18/02 kl 14 162 177 170 166
18/02 kl 15 146 172 162 149
18/02 kl 16 153 175 164 159
18/02 kl 17 174 196 196 186
18/02 kl 18 204 222 220 218
18/02 kl 19 237 259 254 249
18/02 kl 20 257 284 269 270
18/02 kl 21 261 283 273 276
18/02 kl 22 251 274 268 264
18/02 kl 23 224 243 242 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 351 324 291 332
Laveste vannstand 82 143 146 113 89
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm