Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 39 62 53 58
18/02 kl 01 40 71 62 53
18/02 kl 02 40 82 54 50
18/02 kl 03 42 70 44 51
18/02 kl 04 47 75 53 55
18/02 kl 05 39 67 57 54
18/02 kl 06 36 67 40 48
18/02 kl 07 42 66 47 48
18/02 kl 08 35 65 49 42
18/02 kl 09 36 59 49 39
18/02 kl 10 28 51 40 35
18/02 kl 11 32 56 41 37
18/02 kl 12 33 54 51 35
18/02 kl 13 26 43 39 38
18/02 kl 14 27 42 35 31
18/02 kl 15 23 49 39 26
18/02 kl 16 23 45 34 29
18/02 kl 17 19 41 41 31
18/02 kl 18 15 33 31 29
18/02 kl 19 15 37 32 27
18/02 kl 20 12 39 24 25
18/02 kl 21 11 33 23 26
18/02 kl 22 14 37 31 27
18/02 kl 23 10 29 28 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 67 62 22 34
Laveste værets virkning -12 43 23 -2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm