Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 187 20 207 210
19/02 kl 01 159 19 178 182
19/02 kl 02 133 22 155 155
19/02 kl 03 116 22 138 138
19/02 kl 04 114 19 133 133
19/02 kl 05 133 17 150 155
19/02 kl 06 167 19 186 188
19/02 kl 07 206 16 222 227
19/02 kl 08 241 16 257 259
19/02 kl 09 263 16 279 282
19/02 kl 10 265 15 280 282
19/02 kl 11 249 15 264 268
19/02 kl 12 223 10 233 237
19/02 kl 13 190 13 203 204
19/02 kl 14 157 8 165 165
19/02 kl 15 128 11 139 134
19/02 kl 16 112 10 122 118
19/02 kl 17 116 3 119 123
19/02 kl 18 140 4 144 146
19/02 kl 19 176 1 177 182
19/02 kl 20 214 3 217 218
19/02 kl 21 243 1 244 247
19/02 kl 22 256 -2 254 261
19/02 kl 23 248 -1 247 258

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 330 308 280 296
Laveste vannstand 82 144 160 119 107
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm