Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 193 216 207 210
19/02 kl 01 167 191 178 182
19/02 kl 02 144 165 155 155
19/02 kl 03 123 145 138 138
19/02 kl 04 119 140 133 133
19/02 kl 05 140 164 150 155
19/02 kl 06 174 199 186 188
19/02 kl 07 215 236 222 227
19/02 kl 08 245 267 257 259
19/02 kl 09 266 286 279 282
19/02 kl 10 271 291 280 282
19/02 kl 11 252 275 264 268
19/02 kl 12 223 247 233 237
19/02 kl 13 189 213 203 204
19/02 kl 14 156 177 165 165
19/02 kl 15 128 153 139 134
19/02 kl 16 113 135 122 118
19/02 kl 17 114 133 119 123
19/02 kl 18 132 156 144 146
19/02 kl 19 165 188 177 182
19/02 kl 20 207 232 217 218
19/02 kl 21 241 265 244 247
19/02 kl 22 249 270 254 261
19/02 kl 23 236 261 247 258

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 351 324 291 332
Laveste vannstand 82 143 146 113 89
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm