Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 210 207 206 208
19/02 kl 01 182 178 178 179
19/02 kl 02 155 155 155 153
19/02 kl 03 138 138 138 135
19/02 kl 04 133 133 132 133
19/02 kl 05 155 150 150 151
19/02 kl 06 188 186 181 181
19/02 kl 07 227 222 221 217
19/02 kl 08 259 257 258 252
19/02 kl 09 282 279 278 274
19/02 kl 10 282 280 277 279
19/02 kl 11 268 264 261 260
19/02 kl 12 237 233 232 229
19/02 kl 13 204 203 202 197
19/02 kl 14 165 165 165 160
19/02 kl 15 134 139 136 137
19/02 kl 16 118 122 117 116
19/02 kl 17 123 119 115 114
19/02 kl 18 146 144 142 140
19/02 kl 19 182 177 177 174
19/02 kl 20 218 217 212 214
19/02 kl 21 247 244 239 241
19/02 kl 22 261 254 251 251
19/02 kl 23 258 247 244 246

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 323 330 308 280 296
Max. fra modell: 15/02 12 320 331 310 278 280
Max. fra modell: 15/02 00 327 325 308 279 221
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm