Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 6 29 20 23
19/02 kl 01 8 32 19 23
19/02 kl 02 11 32 22 22
19/02 kl 03 7 29 22 22
19/02 kl 04 5 26 19 19
19/02 kl 05 7 31 17 22
19/02 kl 06 7 32 19 21
19/02 kl 07 9 30 16 21
19/02 kl 08 4 26 16 18
19/02 kl 09 3 23 16 19
19/02 kl 10 6 26 15 17
19/02 kl 11 3 26 15 19
19/02 kl 12 0 24 10 14
19/02 kl 13 -1 23 13 14
19/02 kl 14 -1 20 8 8
19/02 kl 15 0 25 11 6
19/02 kl 16 1 23 10 6
19/02 kl 17 -2 17 3 7
19/02 kl 18 -8 16 4 6
19/02 kl 19 -11 12 1 6
19/02 kl 20 -7 18 3 4
19/02 kl 21 -2 22 1 4
19/02 kl 22 -7 14 -2 5
19/02 kl 23 -12 13 -1 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 67 62 22 34
Laveste værets virkning -12 43 23 -2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm