Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 225 -2 223 238
20/02 kl 01 193 -4 189 206
20/02 kl 02 160 -3 157 167
20/02 kl 03 130 0 130 131
20/02 kl 04 110 -2 108 112
20/02 kl 05 107 0 107 118
20/02 kl 06 127 -5 122 144
20/02 kl 07 164 0 164 183
20/02 kl 08 208 -1 207 222
20/02 kl 09 250 4 254 261
20/02 kl 10 277 4 281 298
20/02 kl 11 281 0 281 302
20/02 kl 12 262 6 268 287
20/02 kl 13 227 2 229 260
20/02 kl 14 187 15 202 221
20/02 kl 15 147 10 157 182
20/02 kl 16 114 11 125 141
20/02 kl 17 96 15 111 120
20/02 kl 18 102 19 121 131
20/02 kl 19 130 25 155 182
20/02 kl 20 172 23 195 213
20/02 kl 21 218 34 252 247
20/02 kl 22 254 29 283 290
20/02 kl 23 270 26 296 317

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 330 308 280 296
Laveste vannstand 82 144 160 119 107
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm