Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 212 236 223 238
20/02 kl 01 179 204 189 206
20/02 kl 02 151 175 157 167
20/02 kl 03 125 147 130 131
20/02 kl 04 99 126 108 112
20/02 kl 05 95 120 107 118
20/02 kl 06 114 148 122 144
20/02 kl 07 151 181 164 183
20/02 kl 08 204 231 207 222
20/02 kl 09 245 272 254 261
20/02 kl 10 266 297 281 298
20/02 kl 11 267 310 281 302
20/02 kl 12 252 301 268 287
20/02 kl 13 226 259 229 260
20/02 kl 14 189 212 202 221
20/02 kl 15 143 183 157 182
20/02 kl 16 100 159 125 141
20/02 kl 17 89 146 111 120
20/02 kl 18 100 154 121 131
20/02 kl 19 133 176 155 182
20/02 kl 20 173 215 195 213
20/02 kl 21 213 265 252 247
20/02 kl 22 244 315 283 290
20/02 kl 23 268 332 296 317

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 351 324 291 332
Laveste vannstand 82 143 146 113 89
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm