Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 238 223 219 221
20/02 kl 01 206 189 183 190
20/02 kl 02 167 157 154 -
20/02 kl 03 131 130 125 -
20/02 kl 04 112 108 102 -
20/02 kl 05 118 107 103 -
20/02 kl 06 144 122 120 -
20/02 kl 07 183 164 162 -
20/02 kl 08 222 207 202 -
20/02 kl 09 261 254 249 -
20/02 kl 10 298 281 276 -
20/02 kl 11 302 281 280 -
20/02 kl 12 287 268 265 -
20/02 kl 13 260 229 225 -
20/02 kl 14 221 202 - -
20/02 kl 15 182 157 - -
20/02 kl 16 141 125 - -
20/02 kl 17 120 111 - -
20/02 kl 18 131 121 - -
20/02 kl 19 182 155 - -
20/02 kl 20 213 195 - -
20/02 kl 21 247 252 - -
20/02 kl 22 290 283 - -
20/02 kl 23 317 296 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 323 330 308 280 296
Max. fra modell: 15/02 12 320 331 310 278 280
Max. fra modell: 15/02 00 327 325 308 279 221
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm