Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -13 11 -2 13
20/02 kl 01 -14 11 -4 13
20/02 kl 02 -9 15 -3 7
20/02 kl 03 -5 17 0 1
20/02 kl 04 -11 16 -2 2
20/02 kl 05 -12 13 0 11
20/02 kl 06 -13 21 -5 17
20/02 kl 07 -13 17 0 19
20/02 kl 08 -4 23 -1 14
20/02 kl 09 -5 22 4 11
20/02 kl 10 -11 20 4 21
20/02 kl 11 -14 29 0 21
20/02 kl 12 -10 39 6 25
20/02 kl 13 -1 32 2 33
20/02 kl 14 2 25 15 34
20/02 kl 15 -4 36 10 35
20/02 kl 16 -14 45 11 27
20/02 kl 17 -7 50 15 24
20/02 kl 18 -2 52 19 29
20/02 kl 19 3 46 25 52
20/02 kl 20 1 43 23 41
20/02 kl 21 -5 47 34 29
20/02 kl 22 -10 61 29 36
20/02 kl 23 -2 62 26 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 67 62 22 34
Laveste værets virkning -12 43 23 -2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm