Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -49 -8 -57 -56
16/02 kl 02 -41 -7 -48 -48
16/02 kl 03 -23 -8 -31 -29
16/02 kl 04 -2 -8 -10 -7
16/02 kl 05 18 -7 11 12
16/02 kl 06 32 -7 25 25
16/02 kl 07 36 -8 28 30
16/02 kl 08 29 -5 24 22
16/02 kl 09 14 -8 6 5
16/02 kl 10 -5 -7 -12 -16
16/02 kl 11 -24 -7 -31 -35
16/02 kl 12 -37 -7 -44 -46
16/02 kl 13 -41 -2 -43 -48
16/02 kl 14 -34 -7 -41 -40
16/02 kl 15 -19 -4 -23 -23
16/02 kl 16 1 -6 -5 -3
16/02 kl 17 21 -5 16 16
16/02 kl 18 37 -4 33 29
16/02 kl 19 45 -7 38 38
16/02 kl 20 42 -2 40 36
16/02 kl 21 31 -5 26 25
16/02 kl 22 12 -1 11 9
16/02 kl 23 -9 -2 -11 -11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 39 30 34 40
Laveste vannstand -57 -44 -30 -33 -39
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm