Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 14 1 15 18
19/02 kl 01 0 2 2 4
19/02 kl 02 -15 1 -14 -11
19/02 kl 03 -27 3 -24 -21
19/02 kl 04 -34 1 -33 -30
19/02 kl 05 -33 1 -32 -27
19/02 kl 06 -25 1 -24 -20
19/02 kl 07 -11 1 -10 -5
19/02 kl 08 5 1 6 11
19/02 kl 09 19 1 20 27
19/02 kl 10 29 1 30 36
19/02 kl 11 32 2 34 39
19/02 kl 12 27 2 29 34
19/02 kl 13 15 2 17 23
19/02 kl 14 0 1 1 6
19/02 kl 15 -15 2 -13 -10
19/02 kl 16 -26 1 -25 -22
19/02 kl 17 -31 1 -30 -28
19/02 kl 18 -29 0 -29 -26
19/02 kl 19 -19 -1 -20 -17
19/02 kl 20 -4 -1 -5 -2
19/02 kl 21 11 -1 10 14
19/02 kl 22 23 0 23 27
19/02 kl 23 29 -1 28 34

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 39 30 34 40
Laveste vannstand -57 -44 -30 -33 -39
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm