Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 27 0 27 31
20/02 kl 01 17 1 18 23
20/02 kl 02 2 0 2 5
20/02 kl 03 -15 1 -14 -12
20/02 kl 04 -30 2 -28 -25
20/02 kl 05 -38 1 -37 -33
20/02 kl 06 -38 2 -36 -33
20/02 kl 07 -29 1 -28 -23
20/02 kl 08 -13 1 -12 -9
20/02 kl 09 6 2 8 10
20/02 kl 10 24 0 24 29
20/02 kl 11 36 2 38 40
20/02 kl 12 40 0 40 44
20/02 kl 13 35 -1 34 36
20/02 kl 14 21 -1 20 24
20/02 kl 15 2 0 2 5
20/02 kl 16 -17 -1 -18 -14
20/02 kl 17 -32 -2 -34 -28
20/02 kl 18 -39 0 -39 -34
20/02 kl 19 -36 0 -36 -31
20/02 kl 20 -24 1 -23 -17
20/02 kl 21 -7 -1 -8 0
20/02 kl 22 12 1 13 20
20/02 kl 23 26 2 28 34

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 39 30 34 40
Laveste vannstand -57 -44 -30 -33 -39
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm