Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 43 -8 35 36
16/02 kl 02 51 -7 44 44
16/02 kl 03 69 -8 61 63
16/02 kl 04 90 -8 82 85
16/02 kl 05 110 -7 103 104
16/02 kl 06 124 -7 117 117
16/02 kl 07 128 -8 120 122
16/02 kl 08 121 -5 116 114
16/02 kl 09 106 -8 98 97
16/02 kl 10 87 -7 80 76
16/02 kl 11 68 -7 61 57
16/02 kl 12 55 -7 48 46
16/02 kl 13 51 -2 49 44
16/02 kl 14 58 -7 51 52
16/02 kl 15 73 -4 69 69
16/02 kl 16 93 -6 87 89
16/02 kl 17 113 -5 108 108
16/02 kl 18 129 -4 125 121
16/02 kl 19 137 -7 130 130
16/02 kl 20 134 -2 132 128
16/02 kl 21 123 -5 118 117
16/02 kl 22 104 -1 103 101
16/02 kl 23 83 -2 81 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 131 122 126 132
Laveste vannstand 35 48 62 59 53
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm