Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 35 35 35 36
16/02 kl 02 39 45 44 44
16/02 kl 03 59 66 61 63
16/02 kl 04 78 84 82 85
16/02 kl 05 101 106 103 104
16/02 kl 06 116 121 117 117
16/02 kl 07 117 122 120 122
16/02 kl 08 112 119 116 114
16/02 kl 09 94 99 98 97
16/02 kl 10 80 84 80 76
16/02 kl 11 59 64 61 57
16/02 kl 12 47 52 48 46
16/02 kl 13 45 50 49 44
16/02 kl 14 47 54 51 52
16/02 kl 15 66 73 69 69
16/02 kl 16 82 87 87 89
16/02 kl 17 105 111 108 108
16/02 kl 18 120 124 125 121
16/02 kl 19 129 132 130 130
16/02 kl 20 129 134 132 128
16/02 kl 21 114 120 118 117
16/02 kl 22 100 105 103 101
16/02 kl 23 73 79 81 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 135 128 138 148
Laveste vannstand 35 44 58 49 39
Avvik gult nivå -62 -61 -68 -58 -48
Avvik orange nivå -73 -72 -79 -69 -59
Avvik rødt nivå -81 -80 -87 -77 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm